Beam
$0.04053BEAM скорост
+7.45%последни 24 часа

Beam Хашрейт

354.43 KS/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Beam мрежата, се нарича sol, или просто S. Представянето на копаенето се измерва в S/s (решения в секунда).
  • 1 KS/s = 1 000 S/s
  • 1 MS/s = 1 000 KS/s = 1 000 000 S/s
  • 1 GS/s = 1 000 MS/s = 1 000 000 KS/s = 1 000 000 000 S/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 MS/s = 1 000 000 000 KS/s = 1 000 000 000 000 S/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони sol (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 40 S/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 40 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Beam мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в beam мрежата. Към момента, Beam мрежовият хашрейт е 354.43 KS/s = 354 427 S/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin10.43 TH/s142.72 K
Ergo32.73 TH/s3.57 P
Ethereum PoW15.94 TH/s208.98 T
Bitcoin GOLD3.66 MS/s254.18 K
Firo (Zcoin)184.56 GH/s6.29 K
Nervos190.39 PH/s2.19 E
Zcash10.95 GS/s92.45 M
Callisto210.39 GH/s2.71 T
Aeternity83.16 KGps340.98 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic113.49 TH/s1.49 P
Monero2.00 GH/s312.13 G
Cortex99.32 KGps31.56 K
Neoxa591.16 GH/s8.31 K
GRIN11.00 KGps268.58 M
Flux (ZelCash)3.48 MS/s54.41 K
Beam354.43 KS/s20.23 M
Zencash1.90 GS/s40.51 M