Cortex
$0.31352CTXC скорост
+23.54%последни 24 часа

Cortex Хашрейт

120.01 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Cortex мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Cortex мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ctxc мрежата. Към момента, Cortex мрежовият хашрейт е 120.01 KGps = 120 009 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic123.38 TH/s1.68 P
Ergo29.60 TH/s3.97 P
Monero2.46 GH/s306.72 G
Bitcoin GOLD4.85 MS/s386.95 K
Flux (ZelCash)8.28 MS/s127.74 K
GRIN11.63 KGps281.49 M
Beam453.33 KS/s22.84 M
Callisto300.24 GH/s3.65 T
Zencash1.58 GS/s29.83 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin11.52 TH/s161.1 K
Ethereum PoW17.19 TH/s227.6 T
Cortex120.01 KGps38.13 K
Neoxa680.71 GH/s9.17 K
Firo (Zcoin)218.08 GH/s7.03 K
Zcash9.87 GS/s91.55 M
Nervos73.12 PH/s934.17 P
Aeternity79.55 KGps346.77 K