Cortex
$0.344911CTXC скорост
+4.38%последни 24 часа

Cortex Хашрейт

53.18 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Cortex мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Cortex мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ctxc мрежата. Към момента, Cortex мрежовият хашрейт е 53.18 KGps = 53 179 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin7.26 TH/s108.47 K
Kaspa305.14 PH/s304.51 P
Clore.ai3.64 TH/s47.68 K
Monero1.65 GH/s284.3 G
Cortex53.18 KGps17.66 K
Ethereum PoW16.83 TH/s219.66 T
Nexa6.41 TH/s192.6 K
Nervos391.31 PH/s3.17 E
Zcash8.04 GS/s73.3 M
Karlsen71.50 TH/s71.48 T
Horizen2.23 GS/s48.42 M
Zephyr945.58 MH/s116.91 G
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic184.78 TH/s2.49 P
Bitcoin GOLD3.68 MS/s332.17 K
Ergo9.26 TH/s1.08 P
Neurai890.94 GH/s11.66 K
Neoxa432.19 GH/s5.67 K
Pyrin566.23 TH/s574.63 T
GRIN7.73 KGps184.64 M
Firo (Zcoin)101.99 GH/s3.55 K
Beam187.25 KS/s11.59 M
Flux (ZelCash)3.76 MS/s53.65 K
Aeternity26.59 KGps109.3 K
Bitcoin Cash3.86 EH/s538.02 G