Cortex
$0.18641CTXC скорост
-1.15%последни 24 часа

Cortex Хашрейт

49.57 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Cortex мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Cortex мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ctxc мрежата. Към момента, Cortex мрежовият хашрейт е 49.57 KGps = 49 566 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin8.00 TH/s112.48 K
Ergo26.38 TH/s2.78 P
Ethereum PoW11.32 TH/s150.52 T
Bitcoin GOLD3.87 MS/s295.34 K
Cortex49.57 KGps15.8 K
GRIN8.32 KGps221.13 M
Beam342.80 KS/s19.7 M
Flux (ZelCash)2.65 MS/s39.08 K
Callisto168.02 GH/s2.16 T
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic127.97 TH/s1.7 P
Monero2.20 GH/s310.96 G
Kaspa1.09 PH/s1.1 P
Neoxa777.21 GH/s8.93 K
Firo (Zcoin)119.10 GH/s5.75 K
Nervos182.49 PH/s1.36 E
Zcash8.09 GS/s84.78 M
Aeternity47.00 KGps214.19 K
Zencash1.69 GS/s27.89 M