GRIN
$0.07106GRIN скорост
+1.47%последни 24 часа

GRIN Хашрейт

12.10 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в GRIN мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

GRIN мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в grin мрежата. Към момента, GRIN мрежовият хашрейт е 12.10 KGps = 12 096 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin8.84 TH/s120.94 K
Ergo23.24 TH/s3.21 P
Ethereum PoW14.10 TH/s191.23 T
Bitcoin GOLD2.90 MS/s231.45 K
Firo (Zcoin)187.53 GH/s5.95 K
Nervos182.77 PH/s1.52 E
Zcash9.39 GS/s87.89 M
Callisto180.89 GH/s2.35 T
Aeternity48.13 KGps208.17 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic118.24 TH/s1.53 P
Monero2.37 GH/s306.54 G
Cortex82.59 KGps26.64 K
Neoxa524.11 GH/s7.42 K
GRIN12.10 KGps272.32 M
Flux (ZelCash)2.66 MS/s37.45 K
Beam302.01 KS/s17.25 M
Zencash1.95 GS/s38.36 M