GRIN
$0.026602GRIN скорост
-0.65%последни 24 часа

GRIN Хашрейт

6.97 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в GRIN мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

GRIN мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в grin мрежата. Към момента, GRIN мрежовият хашрейт е 6.97 KGps = 6 972 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin6.60 TH/s95.25 K
Ergo18.52 TH/s2.44 P
Kaspa23.46 PH/s23.32 P
Bitcoin GOLD4.38 MS/s308.53 K
Cortex36.22 KGps11.63 K
Nexa11.11 TH/s313.8 K
Zcash8.57 GS/s88.5 M
Beam264.31 KS/s15.5 M
Neurai1.08 TH/s15.32 K
Aeternity26.75 KGps112.44 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic140.11 TH/s1.92 P
Monero2.24 GH/s281.53 G
Neoxa895.36 GH/s12.31 K
Ethereum PoW9.48 TH/s128.46 T
GRIN6.97 KGps177.22 M
Firo (Zcoin)130.13 GH/s5.65 K
Nervos163.55 PH/s1.58 E
Flux (ZelCash)2.26 MS/s33.44 K
Horizen1.63 GS/s34.06 M