GRIN
$0.042622GRIN скорост
-7.27%последни 24 часа

GRIN Хашрейт

7.69 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в GRIN мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

GRIN мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в grin мрежата. Към момента, GRIN мрежовият хашрейт е 7.69 KGps = 7 686 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin6.11 TH/s92.45 K
Kaspa244.09 PH/s248.54 P
Clore.ai3.47 TH/s46.69 K
Monero2.33 GH/s303.33 G
Cortex57.24 KGps18.44 K
Ethereum PoW16.38 TH/s216.88 T
Nexa7.78 TH/s207.39 K
Nervos370.79 PH/s4.14 E
Beam227.46 KS/s14.01 M
Karlsen77.16 TH/s77.48 T
Horizen2.11 GS/s37.6 M
Zephyr1.48 GH/s173.49 G
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic173.99 TH/s2.27 P
Bitcoin GOLD3.89 MS/s285.79 K
Ergo10.41 TH/s1.36 P
Neurai846.50 GH/s12.98 K
Neoxa420.34 GH/s6.14 K
Pyrin822.56 TH/s816.54 T
GRIN7.69 KGps204.7 M
Firo (Zcoin)122.30 GH/s4.17 K
Zcash7.40 GS/s66.27 M
Flux (ZelCash)3.31 MS/s46.58 K
Aeternity25.79 KGps112.25 K
Bitcoin Cash4.66 EH/s583.77 G