GRIN
$0.35681GRIN скорост
+2.18%последни 24 часа

GRIN Хашрейт

11.13 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в GRIN мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 6.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 6.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

GRIN мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в grin мрежата. Към момента, GRIN мрежовият хашрейт е 11.13 KGps = 11 130 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum643.06 TH/s8.82 P
Ethereum Classic23.57 TH/s317.54 T
Monero2.40 GH/s318.09 G
Bitcoin GOLD2.01 MS/s139.05 K
Cortex10.24 KGps3.27 K
Nervos62.63 PH/s901.59 P
Zcash4.29 GS/s48.13 M
Zencash2.33 GS/s44.08 M
Metaverse28.48 GH/s618.66 G
MimbleWimbleCoin672.00 Gps9.08 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin7.13 TH/s102 K
Ergo29.49 TH/s4.71 P
Firo (Zcoin)17.49 GH/s1.18 K
Flux (ZelCash)218.69 KS/s3.25 K
Callisto65.89 GH/s887.5 G
Beam444.26 KS/s28.72 M
GRIN11.13 KGps270.51 M
Aeternity15.16 KGps70.63 K
Expanse35.67 GH/s765.55 G