Ethereum PoW
$3.43361ETHW скорост
+1.00%последни 24 часа

Ethereum PoW Хашрейт

21.31 TH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Ethereum PoW мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 31 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 31 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 31 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Ethereum PoW мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ethw мрежата. Към момента, Ethereum PoW мрежовият хашрейт е 21.31 TH/s = 21 306 248 803 321 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic135.19 TH/s1.78 P
Ergo38.28 TH/s3.95 P
Monero3.16 GH/s347.16 G
Neoxa1.43 TH/s18.07 K
Beam1.23 MS/s66.45 M
Flux (ZelCash)5.78 MS/s85.47 K
Zcash9.51 GS/s88.52 M
Callisto498.98 GH/s5.97 T
Zencash1.51 GS/s22.86 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin11.15 TH/s162.66 K
Ethereum PoW21.31 TH/s275.49 T
Bitcoin GOLD4.07 MS/s273.34 K
Cortex51.89 KGps16.27 K
Firo (Zcoin)171.98 GH/s6.67 K
GRIN10.92 KGps247.1 M
Nervos75.46 PH/s856.02 P
Aeternity81.94 KGps359.67 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P