Aeternity
$0.07928AE скорост
-0.55%последни 24 часа

Aeternity Хашрейт

90.13 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Aeternity мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 3.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 3.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Aeternity мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ae мрежата. Към момента, Aeternity мрежовият хашрейт е 90.13 KGps = 90 132 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic133.42 TH/s1.76 P
Ergo24.04 TH/s3.44 P
Monero2.34 GH/s315.92 G
Neoxa1.18 TH/s16.38 K
Beam1.13 MS/s63 M
Flux (ZelCash)5.97 MS/s105.05 K
Zcash11.36 GS/s91.25 M
Callisto428.62 GH/s5.54 T
Zencash1.32 GS/s25.69 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin10.07 TH/s142.31 K
Ethereum PoW19.24 TH/s253.61 T
Bitcoin GOLD4.41 MS/s318.53 K
Cortex48.67 KGps15.99 K
Firo (Zcoin)208.05 GH/s7.21 K
GRIN11.34 KGps243.01 M
Nervos89.72 PH/s954.77 P
Aeternity90.13 KGps395.18 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P