Aeternity
$0.021089AE скорост
-5.86%последни 24 часа

Aeternity Хашрейт

12.31 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Aeternity мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 3.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 3.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Aeternity мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ae мрежата. Към момента, Aeternity мрежовият хашрейт е 12.31 KGps = 12 306 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin4.46 TH/s68.94 K
Ergo12.89 TH/s1.72 P
Monero2.28 GH/s281.79 G
Kaspa83.14 PH/s84.33 P
Cortex47.12 KGps15.6 K
Nexa14.57 TH/s435.89 K
GRIN8.90 KGps188.83 M
Beam240.20 KS/s15.06 M
Flux (ZelCash)2.06 MS/s33.73 K
Aeternity12.31 KGps49.31 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic147.81 TH/s1.97 P
Neurai4.73 TH/s64.07 K
Neoxa833.05 GH/s10.68 K
Bitcoin GOLD2.58 MS/s162.53 K
Ethereum PoW16.03 TH/s215.03 T
Firo (Zcoin)110.26 GH/s3.95 K
Zcash8.26 GS/s64.06 M
Nervos175.86 PH/s1.66 E
Horizen2.10 GS/s36.37 M
Bitcoin Cash2.54 EH/s372.7 G