Aeternity
$0.08777AE скорост
+0.02%последни 24 часа

Aeternity Хашрейт

92.06 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Aeternity мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 3.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 3.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Aeternity мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ae мрежата. Към момента, Aeternity мрежовият хашрейт е 92.06 KGps = 92 064 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin9.61 TH/s142.75 K
Ergo29.45 TH/s3.57 P
Ethereum PoW16.13 TH/s211.43 T
Bitcoin GOLD3.81 MS/s268.72 K
Firo (Zcoin)178.24 GH/s6.28 K
Nervos174.93 PH/s1.55 E
Zcash10.53 GS/s90.8 M
Callisto213.72 GH/s2.74 T
Aeternity92.06 KGps371.69 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic117.05 TH/s1.52 P
Monero2.22 GH/s307.91 G
Cortex97.55 KGps31.4 K
Neoxa543.31 GH/s8.15 K
GRIN11.55 KGps269.61 M
Flux (ZelCash)3.31 MS/s47.71 K
Beam286.26 KS/s19.41 M
Zencash1.75 GS/s32.82 M