Aeternity
$0.037086AE скорост
-3.63%последни 24 часа

Aeternity Хашрейт

24.02 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Aeternity мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 3.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 3.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Aeternity мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ae мрежата. Към момента, Aeternity мрежовият хашрейт е 24.02 KGps = 24 024 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin6.91 TH/s97.22 K
Kaspa328.82 PH/s323.18 P
Clore.ai2.91 TH/s41.75 K
Neurai772.45 GH/s12.44 K
Neoxa416.21 GH/s6.08 K
Pyrin515.69 TH/s514.5 T
Nervos387.08 PH/s3.43 E
Firo (Zcoin)122.22 GH/s3.67 K
Beam195.93 KS/s11.64 M
Flux (ZelCash)3.43 MS/s52.4 K
Horizen1.64 GS/s34.72 M
Bitcoin Cash3.65 EH/s501.8 G
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic163.30 TH/s2.25 P
Bitcoin GOLD3.22 MS/s214.52 K
Ergo10.84 TH/s1.3 P
Cortex49.89 KGps16.17 K
Ethereum PoW19.05 TH/s256.57 T
GRIN6.38 KGps162.64 M
Nexa6.03 TH/s173.59 K
Zcash7.53 GS/s71.61 M
Karlsen55.69 TH/s56 T
Zephyr700.97 MH/s83.41 G
Aeternity24.02 KGps98.36 K
Monero2.52 GH/s298.53 G