Aeternity
$0.1292AE скорост
-0.53%последни 24 часа

Aeternity Хашрейт

17.85 KGpsМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Aeternity мрежата, се нарича graph, или просто G. Представянето на копаенето се измерва в Gps (графики в секунда).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони диаграми(решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 3.2 Gps, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 3.2 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Aeternity мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ae мрежата. Към момента, Aeternity мрежовият хашрейт е 17.85 KGps = 17 850 Gps.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum633.79 TH/s8.78 P
Ethereum Classic23.69 TH/s318.91 T
Monero2.51 GH/s323.63 G
Bitcoin GOLD1.98 MS/s152.25 K
Cortex10.44 KGps3.3 K
Nervos61.87 PH/s901.59 P
Zcash4.71 GS/s42.35 M
Zencash2.35 GS/s46.92 M
Metaverse28.95 GH/s627.38 G
MimbleWimbleCoin798.00 Gps9.28 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin7.73 TH/s101.63 K
Ergo33.72 TH/s4.71 P
Firo (Zcoin)18.15 GH/s1.18 K
Flux (ZelCash)219.69 KS/s3.59 K
Callisto68.34 GH/s900.08 G
Beam422.65 KS/s27.66 M
GRIN11.21 KGps266.46 M
Aeternity17.85 KGps79.7 K
Expanse35.93 GH/s773.67 G