Aeternity Hashrate

20.66 KGpsNetwork
Hashrate

Tỷ lệ băm là gì? Cách đo?

Tỷ lệ băm phản ánh hiệu suất của phần cứng phục vụ hoạt động đào tiền ảo. Nó được đo bằng số giải pháp trên mỗi giây. Một giải pháp trong mạng Aeternity được gọi là graph, hoặc đơn giản là G. Hiệu suất đào tiền ảo được đo bằng Gps (đồ thị mỗi giây).
  • 1 KGps = 1 000 Gps
  • 1 MGps = 1 000 KGps = 1 000 000 Gps
  • 1 GGps = 1 000 MGps = 1 000 000 KGps = 1 000 000 000 Gps
  • 1 TGps = 1 000 GGps = 1 000 000 MGps = 1 000 000 000 KGps = 1 000 000 000 000 Gps

Giải pháp là gì? Tỷ lệ băm trên GPU của tôi?

GPU hoặc máy đào tiền ảo của bạn tính toán hàng ngàn, hàng triệu đồ thị (giải pháp) mỗi giây. Ví dụ, một card đồ họa Nvidia 1070 Ti có tỷ lệ băm 3.2 MH/s, theo công cụ tính toán lợi nhuận đào tiền 2CryptoCalc. Như vậy, nó có khả năng tính toán giải pháp mỗi giây. Nói cách khác, nó có thể giải quyết hàm đồ thị 3.2 lần mỗi giây.Giải pháp là kết quả đạt được sau một chu kỳ hoạt động của phần mềm đào tiền ảo. Mỗi giây, công cụ đào tiền ảo nhiều lần giải quyết hàm băm được thiết lập bằng thuật toán tiền điện tử. Đây là ý nghĩa của một giải pháp hoặc hàm băm. Đào tiền ảo bản thân nó là một trò chơi phỏng đoán. Các công cụ đào tiền ảo giải quyết hàm băm và tìm kiếm một giải pháp khối tiềm năng cho đến khi họ tìm thấy giải pháp phù hợp. Khi tìm thấy giải pháp phù hợp, vấn đề được thay đổi và các công cụ đào tiền ảo trên toàn thế giới bắt đầu tìm kiếm một giải pháp khác. Đào tiền ảo là gì? (Bằng tiếng Anh).

Tỷ lệ băm của mạng là gì? Cách tính?

Tỷ lệ băm của mạng Aeternity phản ánh hiệu suất tổng thể của tất cả các công cụ đào tiền ảo trong mạng eth. Hiện tại, tỷ lệ băm của mạng Aeternity là 20.66 KGps = 20 664 Gps.Tỷ lệ băm của mạng được tính dựa trên độ khó của mạng hiện tại, tức là thời gian tìm khối trung bình được cài đặt bởi mạng tiền điện tử và/hoặc thời gian tìm khối hiệu quả đối với các khối mới nhất. Giải thích về Độ khó của Mạng và Tỷ lệ băm (Bằng tiếng Anh).

Network Difficulty

CoinMạng HashrateNetwork Difficulty
Ravencoin5.86 TH/s80.37 K
Kaspa345.62 PH/s345.05 P
Clore.ai2.72 TH/s40.48 K
Neurai756.93 GH/s11.57 K
Neoxa286.26 GH/s4.76 K
Pyrin511.69 TH/s505.15 T
Nervos371.66 PH/s3.31 E
Firo (Zcoin)122.35 GH/s4.18 K
Beam176.51 KS/s10.96 M
Karlsen65.17 TH/s66.26 T
Horizen2.00 GS/s38.82 M
Bitcoin Cash3.60 EH/s476.82 G
CoinMạng HashrateNetwork Difficulty
Ethereum Classic175.99 TH/s2.34 P
Bitcoin GOLD3.15 MS/s229.67 K
Ergo11.14 TH/s1.22 P
Cortex48.30 KGps15.59 K
Ethereum PoW17.01 TH/s231.36 T
GRIN8.61 KGps169.21 M
Nexa6.19 TH/s171.16 K
Zcash8.12 GS/s77.61 M
Zephyr866.85 MH/s96.45 G
Flux (ZelCash)2.86 MS/s48.12 K
Aeternity20.66 KGps88.6 K
Monero2.52 GH/s298.53 G