Statistics server is temporarily offline. This doesn't affect the mining process. Mining works fine.
EQUIHASH PPLNS
Zcash Zencash
EQUIHASH 125,4 PPLNS
ZelCash
EQUIHASH 144,5 PPLNS
Bitcoin GOLD BitcoinZ
EQUIHASH 192,7 PPLNS
Zclassic
EQUIHASH SOLO
Zcash Zencash
EQUIHASH 125,4 SOLO
ZelCash
EQUIHASH 144,5 SOLO
Bitcoin GOLD BitcoinZ
EQUIHASH 192,7 SOLO
Zclassic
RANDOMX PPLNS
Monero
MTP PPLNS
Zсoin
CUCKOO PPLNS
Grin Aeternity
X16Rv2 PPLNS
Ravencoin
BEAMHASH PPLNS
Beam
EAGLESONG PPLNS
Nervos CKB
RANDOMX SOLO
Monero
MTP SOLO
Zсoin
CUCKOO SOLO
Grin Aeternity
X16Rv2 SOLO
Ravencoin
BEAMHASH SOLO
Beam
EAGLESONG SOLO
Nervos CKB
Bitcoin GOLD
${{ header.price }} BTG tỉ lệ
{{ (header_last24HoursPlus ? '+' : '') + header.last24Hours }}% last 24 hours

Bitcoin GOLD SOLO Pool đào

{{ allPools[poolName].formattedHash.split(' ')[0] }} {{ allPools[poolName].formattedHash.split(' ')[1] }} Hashrate của
pool
Thanh toán tối thiểu 0.1 BTG
Phần thưởng khối 12.5 BTG
Phí pool 1.5%
Telegram Bot @SoloBtg2Miners thông báo khối mới
{{ allPools[poolName].formattedHash ? allPools[poolName].formattedHash : '--.-- -/-' }}
Hashrate
của pool
{{ allPools[poolName].minersOnline }}
{{ allPools[poolName].networkHash ? allPools[poolName].networkHash : '--.-- -/-' }}
{{ allPools[poolName].networkDifficulty ? allPools[poolName].networkDifficulty : '--.-- --' }}
{{ allPools[poolName].luck }}%
May mắn

Ngày Số và Hash Hash khối May mắn Phần thưởng BTG
{{ block.number }} {{ formatBlockHash(block.hash) }} {{ block.luck }} %
{{ block.reward }}
Reject

{{ poolName != 'progpow_eth' ? poolParameters.totalPayments : '$0' }}Đã thanh toán cho thợ mỏ

Ngày Địa chỉ và ID Tx ID Tx Tổng BTG
{{ formatPaymentAddress(payment.address) }} {{ formatPaymentId(payment.id) }} {{ payment.amount }}

Tính khả dụng cao

Data center in Europe, US, Asia: real dedicated servers and DDOS protection.

Nicehash support: dedicated port (100% compatible with Nicehash stratum). 2Miners is Nicehash officially recommended pool.

Email and Telegram notifications: rig monitoring and new block notifications for all the pools. Free of charge for any amount of rigs.

2h
Thanh toán thường xuyên
mỗi 2h.
PPLNS+SOLO
Pool và Pool đào solo
dành cho các thợ mỏ lớn.
Phẩn thưởng khối đầy đủ bao gồm phí giao dịch.

Ping thấp

Điểm đến hàng đầu
Stockholm 24 ms
Helsinki 30 ms
Warsaw 31 ms
Berlin 34 ms
Các quốc gia hàng đầu
Thụy Điển 24 ms
Phần Lan 30 ms
Ba Lan 31 ms
Đức 34 ms

Thống kê toàn diện

Trợ giúp & Hỗ trợ cho các thợ mỏ của chúng tôi

Cộng đồng hỗ trợ 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Cơ sở kiến thức nổi bật dành cho các thợ mỏ

Chứng thực

Sau tất cả, dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc luôn mang lại những lời khuyên hữu ích. Thật tuyệt vời!
Jamil Fahrutdinov, Turkmenistan@dzhama
Pool đào thật tuyệt vời! Thiết kế thuận tiện. Hỗ trợ nhanh chóng gần như 24/7. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ sự cố nào về khoản cài đặt cũng như thanh toán.
Nikita Sergeev, Moscow@nicksergeev
Xin chào mọi người, tôi vừa mới tham gia vào pool, mọi thứ dường như rất tốt. Xin chân thành cảm ơn các lập trình viên tận tụy!
pcoma@pcoma
Tôi chẳng biết gì về đào tiền ảo cho đến khi tôi tìm thấy trang blog 2Miners. Tất cả mọi thứ đều được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cuối cùng, máy đào của tôi đã sẵn sàng. Và tôi chỉ vừa mới bắt đầu đào.
Arkadiy Soloviev, @aksoloviev
Tôi thực sự thích pool này. Tôi thích đọc khi mọi người cắm rễ và vét như thể đó là một văn phòng phúc lợi hoặc như một bà cô già với một chiếc hào phóng. Những người không có khả năng tính toán nên kìm nén trong các hoạt động đào đặc biệt là tiền ảo hoặc tiền nói chung... chờ đã, chúng tôi cần họ :D
Saul Nosenberg
As a large miner, it is hard to find pools that can support a lot of hashrate and workers on newer coins. We have had a great experience solo mining newer coins, in particular, Grin, with 2Miners. They have excellent infrastructure and engineering expertise and help us generate maximum coin/hash.
Brian Venturo, CTO Atlantic Crypto

Pool Thợ mỏ trực tuyến May mắn Hashrate
BitcoinZ {{ allPools['btcz'].minersOnline }} {{ allPools['btcz'].minersOnline ? localizeAndPluralize(allPools['btcz'].minersOnline, langHardTranslations.miners) : '' }} {{ allPools['btcz'].luck }}% {{ allPools['btcz'].formattedHash.split(' ')[0] }} {{ allPools['btcz'].formattedHash.split(' ')[1] ? allPools['btcz'].formattedHash.split(' ')[1] : '' }}
Bitcoin GOLD {{ allPools['btg'].minersOnline }} {{ allPools['btg'].minersOnline ? localizeAndPluralize(allPools['btg'].minersOnline, langHardTranslations.miners) : '' }} {{ allPools['btg'].luck }}% {{ allPools['btg'].formattedHash.split(' ')[0] }} {{ allPools['btg'].formattedHash.split(' ')[1] ? allPools['btg'].formattedHash.split(' ')[1] : '' }}
Pool SOLO Thợ mỏ trực tuyến May mắn Hashrate
BitcoinZ SOLO {{ allPools['solo_btcz'].minersOnline }} {{ allPools['solo_btcz'].minersOnline ? localizeAndPluralize(allPools['solo_btcz'].minersOnline, langHardTranslations.miners) : '' }} {{ allPools['solo_btcz'].luck }}% {{ allPools['solo_btcz'].formattedHash.split(' ')[0] }} {{ allPools['solo_btcz'].formattedHash.split(' ')[1] ? allPools['solo_btcz'].formattedHash.split(' ')[1] : '' }}
Bitcoin GOLD SOLO {{ allPools['solo_btg'].minersOnline }} {{ allPools['solo_btg'].minersOnline ? localizeAndPluralize(allPools['solo_btg'].minersOnline, langHardTranslations.miners) : '' }} {{ allPools['solo_btg'].luck }}% {{ allPools['solo_btg'].formattedHash.split(' ')[0] }} {{ allPools['solo_btg'].formattedHash.split(' ')[1] ? allPools['solo_btg'].formattedHash.split(' ')[1] : '' }}