Máy chủ thống kê đang tạm thời offline. Điều này không ảnh hưởng đến quá trình khai thác. Khai thác hoạt động tốt.

Kiến thức cơ bản

Phần thưởng và thanh toán

Cách rút tiền?

Việc thanh toán được tự động thực hiện sau mỗi 2 giờ. Để nhận được khoản thanh toán, bạn cần có số tiền tối thiểu: 0,05 cho Ethereum, 0,1 xu cho loại Dagger Hashimoto khác, 0,01 xu cho thuật toán Equihash... Giá trị thanh toán tối thiểu được hiển thị trên trang chính của mỗi mỏ. Dưới đây là một ví dụ đối với Ethereum:

mceclip0.png

Hiện tại không thể thay đổi ngưỡng thanh toán.

Bất kỳ phần thưởng nào được tích lũy bởi một địa chỉ tiền điện tử cụ thể chỉ có thể được trả cho địa chỉ cụ thể đó. Không cho phép hợp nhất số dư trong các ví khác nhau.

Mức thanh toán tối thiểu là bao nhiêu? Tôi có thể thay đổi nó không?

Mức thanh toán tối thiểu được hiển thị trên trang chính của mỏ đối với mỗi loại tiền.

Ví dụ: đối với mỏ đào Ethereum, khoản thanh toán tối thiểu là 0,05 ETH.

min_payout_eng.png

Hiện tại, không thể thay đổi ngưỡng thanh toán. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lo lắng bởi chúng tôi tự trả phí tx cho tất cả các loại tiền, ngoại trừ Monero, Grin, Beam, Nervos CKB.

Tôi nên chọn Pool or Solo?

Chọn Pool theo mặc định.

Chỉ nên chọn Solo nếu bạn có đủ công suất băm và nắm rõ cách thức Solo hoạt động.

How the Mining Pool Works: PPLNS vs. SOLO (Tiếng Anh)

Hệ thống phần thưởng mỏ PPLNS hoạt động như thế nào?

Mỏ 2Miners sử dụng hệ thống phần thưởng công bằng "thanh toán dựa trên số cổ phần N cuối cùng" (Pay Per Last N Shares, PPLNS). Hệ thống này được sử dụng để ngăn chặn tình trạng nhảy từ mỏ này sang mỏ khác (pool hopping). Mỏ đào sẽ kiểm tra số cổ phần mà bạn đóng góp vào số cổ phần N cuối cùng của mỏ và thực hiện thanh toán dựa trên giá trị đó. Giá trị N là khác nhau cho các nhóm khác nhau:

Grin - 60 000 cổ phần cuối cùng

Ethereum, Callisto, Beam, Nervos CKB - 50 000 cổ phần cuối cùng

Zcash, Zencash, Zelcash, BitcoinZ, Bitcoin Gold, Zclassic, Monero, Zcoin, Aeternity, Ravencoin  - 20 000 cổ phần cuối cùng

Ethereum Classic, Expanse, Metaverse ETP, Pirl - 12 000 cổ phần cuối cùng

your_round_share.png

Tỷ lệ cổ phần của công cụ đào tiền ảo được hiển thị trên trang thống kê cũng như trong mục phần thưởng ước tính của công cụ đào tiền ảo ngay tại thời điểm tìm thấy khối. Phần thưởng này chỉ có giá trị ước tính. Có thể phải thực hiện một số giao dịch và trừ đi thêm chi phí từ khối được tìm thấy. Mặt khác, khối có thể hiển thị dưới dạng Uncle hoặc Orphan.

Số dư chưa được xác nhận - điều đó có nghĩa là gì?

Mỗi khối được tìm thấy cần phải được xác nhận thì mỏ mới được thưởng. Điều đó có nghĩa là sau khối này, cần phải tìm thấy một số khối khác.  

Vui lòng xen phần "Khối" của mỏ để kiểm tra xem cần bao nhiêu khối mới quy đổi được một đồng tiền nào đó. Ví dụ: đối với Bitcoin Gold, cần phải có 100 khối. Trung bình 10 phút cho mỗi khối, tương đương 20 giờ, thì số dư mới chuyển từ trạng thái Chưa được Xác nhận sang Chưa được Thanh toán.

block_maturation_eng.png

Thời gian xác nhận khối khác nhau đối với các loại tiền khác nhau.

Tôi chưa nhận được đồng nào. Thanh toán được hiển thị trên mỏ.

Thông thường, bạn chỉ cần chờ một khoảng thời gian.

Đôi khi bạn thấy rằng mỏ đã tiến hành thanh toán nhưng ví của bạn trống trơn. Trước hết, vui lòng kiểm tra chuỗi khối của loại tiền bạn đào. Bạn có thấy tình trạng thanh toán của chuỗi khối không? Nếu có -> chỉ cần chờ một thời gian nữa. Phải mất vài phút (hoặc thậm chí vài giờ) để phần mềm ví của bạn xác nhận giao dịch. Đặc biệt là nếu bạn sử dụng ví trao đổi.

Mỗi loại tiền có một trình khám phá chuỗi khối khác nhau. Tuy nhiên, Tx ID của hoạt động thanh toán thường có thể nhấp được.

Tôi đã tham gia đào (khoảng) 5 giờ. Tôi không nhận được phần thưởng.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng ngay khi khối được tìm thấy. Xin vui lòng chờ thêm một chút nữa. Chúng tôi sử dụng hệ thống phần thưởng PPLNS. Bạn nên đào tiền trong khi khối được tìm thấy (ngay cả khi người tìm thấy khối không phải là bạn).

PPLNS là một mỏ tập thể. Các công cụ đào tiền ảo cùng nhau tìm một khối. Khi tìm thấy khối, họ chia phần thưởng dựa trên tỷ lệ băm của mình.

Có thể phải mất rất nhiều thời gian để tìm một khối đối với loại tiền có độ khó cao. Vài giờ hoặc thậm chí vài ngày! Hãy kiên nhẫn hoặc chọn loại tiền có độ khó thấp hơn.

Tỷ lệ may mắn của mỏ là hơn 500%. Điều này ổn chứ?

Phần thưởng khối của tôi thấp hoặc tôi không nhận được phần thưởng. Các khối Uncle và Orphan

Mạng Ethereum, cũng như các loại tiền Ethash khác, có các khối uncle và orphan.

Uncle là một khối không nằm trong chuỗi dài nhất. Ethereum khuyến khích các công cụ đào tiền nhập một loạt các khối uncle khi đào để giảm mức độ kích thích tập trung và tăng tính bảo mật của chuỗi bằng cách tăng cường số lượng công việc trên chuỗi chính thông qua những công việc đã được thực hiện trên các khối uncle (vì vậy sẽ không tốn công sức, hoặc tốn rất ít vào các khối cũ).

Khối uncle có phần thưởng thấp hơn đáng kể so với một khối bình thường. Các khối uncle được đánh dấu bằng một thẻ "Uncle" đặc biệt trong danh sách các khối.

uncle_block.png

 

Orphan là một khối bị từ chối. Thông thường, nó xuất hiện khi một mỏ khác tìm thấy cùng một giải pháp khối với thời gian chỉ nhanh hơn một chút (một vài ms) so với mỏ của chúng ta.

Khối orphan không có phần thưởng nào cả. Các khối này được đánh dấu bằng thẻ "Từ chối" đặc biệt trong danh sách khối.

rejected_block.png

Tại sao tôi không nhận được phần thưởng cho khối tôi đã tham gia đào?

2Miners sử dụng hệ thống phần thưởng PPLNS. Các công cụ đào tiền ảo cùng nhau đào để tìm ra một khối. Khi tìm thấy khối, họ sẽ chia phần thưởng khối dựa trên tỷ lệ băm. Hệ thống này được sử dụng để ngăn chặn tình trạng nhảy từ mỏ này sang mỏ khác (pool hopping). Mỏ đào sẽ kiểm tra số cổ phần mà bạn đóng góp vào số cổ phần N cuối cùng của mỏ và thực hiện thanh toán dựa trên giá trị đó. Trong trường hợp Ethereum, số cổ phần cuối cùng là 50 000. Đọc thêm

Bạn có thể không nhận được phần thưởng cho khối bạn đã tham gia đào vì bạn chỉ có 1 GPU. Trong trường hợp này, ngay cả khi bạn gửi cổ phần đến mỏ khi tìm thấy khối, tỷ lệ phần trăm của bạn có thể bằng 0 (bạn đã nhận được 0 cổ phần từ 50 000 cổ phần cuối cùng). Bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho khối này. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục đào, phần thưởng trung bình hàng ngày của bạn sẽ đạt được các giá trị được tính toán.

Mỏ đào hoạt động như thế nào

Làm thế nào để khai thác?

Vui lòng đi đến Trợ giúp mục. Có thể đào ngay cả khi bạn không có máy đào.

Ví dụ đối với Ethereum (ETH):
https://eth.2miners.com/vi/help

Mỏ đào hoạt động như thế nào? Sự khác biệt giữa PPLNS và SOLO

Các mỏ đào nhận giải pháp từ tất cả các công cụ đào tiền ảo kết nối với chúng. Bất cứ khi nào một trong số vô vàn giải pháp này tỏ ra phù hợp, mỏ đào sẽ nhận được phần thưởng cho khối được tạo ra. Phần thưởng này được chia tương ứng với nỗ lực các công cụ đào tiền ảo bỏ ra và được chuyển đến ví của họ.

Mỏ nào tìm ra câu trả lời sẽ nhận được phần thưởng. Chẳng hạn, trong chuỗi khối Bitcoin, phần thưởng là 6,25 BTC, trong mạng Ethereum là 2 ETH, trong mạng Zcoin là 14 XZC...

Tuy nhiên, đối với một số loại tiền điện tử, bạn vẫn có thể tìm thấy giải pháp cho khối trong một khoảng thời gian hợp lý ngay cả khi bạn đào một mình. Khó có thể chạy nút đầy đủ cho mỗi loại tiền bạn muốn đào tại các cơ sở địa phương của bạn. Do đó, 2Miners đã áp dụng các mỏ SOLO cho mọi loại tiền của mình. Mỏ SOLO hoạt động giống như mỏ tiêu chuẩn: bạn kết nối với một địa chỉ được chỉ định bằng phần mềm đào tiền ảo của bạn và sau đó bạn sẽ được hưởng tất cả các tính năng hiện có trên 2Miners : thống kê, bot...

Đào tiền ảo dạng SOLO là một loại hình đào tiền điện tử mà bạn sử dụng phần cứng của mình (hoặc thuê lại) nhưng không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ các công cụ đào tiền ảo khác. Nếu bạn tìm ra giải pháp cho một khối - bạn sẽ nhận được tiền và nếu không, bạn chẳng nhận được gì cả. “Người chiến thắng có tất cả” như tựa một bài hát của ABBA.

Đọc thêm (Tiếng Anh)

Khối là gì?

Dữ liệu giao dịch được ghi lại trong các khối. Các giao dịch mới đang được các nhà khai thác xử lý thành các khối mới được thêm vào cuối chuỗi khối.

Ai đó có công suất băm lớn đã xuất hiện và lấy đi phần thưởng của tôi

Nếu mỏ có 1 MS/s và một công cụ đào tiền ảo nào đó xuất hiện với công suất băm 9 MS/s, anh ta sẽ nhận được 90% phần thưởng và điều này là công bằng, kể cả khi trước đó vài ngày không có khối nào xuất hiện.

Không ai có thể đoán biết được khi nào tìm thấy khối (công cụ đào tiền ảo, chủ mỏ - không ai có thể làm điều này). Không thể thuê công suất băm và xuất hiện "đúng lúc" để tìm ra một khối.

Đừng lo lắng, hệ thống PPLNS trong mỏ của chúng tôi giúp ngăn chặn tình trạng nhảy từ mỏ này sang mỏ khác (pool hopping).

Không có phần thưởng! Tôi rời mỏ đào trước khi nó tìm thấy một khối.

Chúng tôi sử dụng hệ thống phần thưởng PPLNS. Mỏ đào sẽ kiểm tra số cổ phần mà bạn đóng góp vào số cổ phần N cuối cùng của mỏ và thực hiện thanh toán dựa trên giá trị đó. Trong trường hợp Ethereum, số cổ phần cuối cùng là 50 000 (Đọc thêm). Nếu phần trăm đóng góp của bạn là 0% thì rất tiếc là bạn sẽ không nhận được phần thưởng...

Máy đào của tôi bị tắt trước khi khối được tìm thấy. Tôi có nhận được phần thưởng không?

Chúng tôi sử dụng hệ thống phần thưởng PPLNS. Mỏ đào sẽ kiểm tra số cổ phần mà bạn đóng góp vào số cổ phần N cuối cùng của mỏ và thực hiện thanh toán dựa trên giá trị đó. Phần thưởng khối được chia cho các công cụ đào tiền ảo theo tỷ lệ phần trăm này.

Tùy thuộc vào tỷ lệ băm của mỏ, phải mất một khoảng thời gian (thường là vài phút) mới thấy được tổng lượng cổ phần N.

Do đó, nếu máy đào của bạn bị tắt một vài giây trước khi khối được tìm thấy - bạn sẽ nhận được đầy đủ phần thưởng (khi nó được bật). Nếu nó tắt 15 phút trước khi khối được tìm thấy, bạn sẽ không nhận được gì cả.

Proxy Detected - Cách xác định Tỷ lệ Băm

Mỏ đào xác định tỷ lệ băm của bạn dựa trên lượng cổ phần được gửi đi từ máy đào (công cụ đào tiền ảo) của bạn. Do đó, giá trị được đưa ra có thể khác với tỷ lệ băm được báo cáo (trong phần mềm đào tiền ảo).

Chúng tôi nhận thấy một số công cụ đào tiền ảo sử dụng một máy chủ proxy đặc biệt để lọc ra các cổ phần có độ khó thấp và chỉ gửi đi các cổ phần giúp giải quyết khối. Kết quả hiển thị sẽ tạo ra ấn tượng rằng công cụ đào tiền ảo có tỷ lệ băm thấp đã tìm ra các khối. Chúng tôi không biết chính xác tại sao các công cụ đào tiền ảo sử dụng máy chủ proxy: có thể họ chỉ muốn giảm lưu lượng truy cập internet của mình.

Nếu chúng tôi tìm thấy các công cụ đào tiền ảo sử dụng máy chủ proxy, chúng tôi sẽ thêm thẻ "Proxy Detected" đặc biệt trên trang thống kê của mình.

Share là gì?

Share là một Hash hợp lệ có thể cho các khối. Share là những sinh vật được gửi bởi các giàn khoan của bạn đến hồ bơi để chứng minh công việc của họ. Kiểm tra bài viết này.

"Share dificulty" nghĩa là gì?

2Miners pool cung cấp cho mỗi thợ mỏ một static difficulty tại đó các cổ phần đang được gửi. Kiểm tra bài viết này.

Tôi có thể thuê máy đào không?

2Miners không cung cấp dịch vụ máy đào, tuy nhiên hỗ trợ tất cả các dịch vụ cho thuê máy đào hiện có.

2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Miningrigrentals.comNicehash.com.

Đối với hầu hết các loại tiền, chúng tôi có cổng dành riêng Nicehash. Nếu bạn sử dụng Nicehash, vui lòng xem phần trợ giúp "Cách bắt đầu" dành cho mỗi loại tiền.

Làm cách nào để kết nối với mỏ đào bằng SSL?

Kết nối Lớp cổng bảo mật (SSL) khả dụng tại các mỏ đào 2Miners.
Để tìm cổng SSL, hãy đi đến cuối trang "Cách bắt đầu" dành cho loại tiền mà bạn đào.

Ví dụ đối với Ethereum (ETH):
https://eth.2miners.com/vi/help

Xin lưu ý rằng cài đặt phần mềm đào tiền ảo có thể khác nhau đối với các loại tiền ảo khác nhau.

PhoenixMiner (Tất cả đều là tiền Ethash)

Thêm ssl:// trước tên máy chủ cho mỏ đào có kết nối SSL, chẳng hạn
PhoenixMiner.exe -coin eth -pool ssl://eth.2miners.com:12020 -wal YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Claymore's (Tất cả đều là tiền Ethash)

Thêm ssl:// trước tên máy chủ cho mỏ đào có kết nối SSL, chẳng hạn
EthDcrMiner64.exe -epool ssl://eth.2miners.com:12020 -eworker RIG_ID -ewal YOUR_ADDRESS -epsw x

Ethminer (Tất cả đều là tiền Ethash)

Thêm stratum1+tls:// trước tên máy chủ cho mỏ đào có kết nối SSL, chẳng hạn
ethminer.exe --farm-recheck 2000 -U -P stratum1+tls://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@eth.2miners.com:12020

Gminer (AE, GRIN, BTG, BTCZ, ZEL)

thêm tham số --ssl 1 chẳng hạn
miner.exe --algo aeternity --server ae.2miners.com --port 14040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --ssl 1

T-Rex (RVN, XZC)

Thêm stratum+ssl:// trước tên máy chủ cho mỏ đào có kết nối SSL, chẳng hạn
t-rex.exe -a kawpow -o stratum+ssl://rvn.2miners.com:16060 -u YOUR_ADDRESS.RIG_ID -p x

kawpowminer (RVN)

Thêm stratum+tls:// trước tên máy chủ cho mỏ đào có kết nối SSL, chẳng hạn
kawpowminer -U -P stratum+tls://YOUR_ADDRESS.RIG_ID:16060

XMR-Stak (Monero)

Sử dụng tham số thực "use_tls": chẳng hạn
{
"pool_list": [
{
"pool_address": "xmr.2miners.com:12222",
"wallet_address": "YOUR_ADDRESS",
"rig_id": "RIG_ID",
"pool_password": "x",
"use_nicehash": false,
"use_tls": true,
"tls_fingerprint": "",
"pool_weight": 1
}
],
"currency": "monero"
}

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng các cài đặt tiêu chuẩn.

Network hashrate và dificulty

Với tỷ lệ băm của tôi, tôi có thể đào bao nhiêu?

Có nhiều cách để ước tính phần thưởng bạn có thể nhận được.

Trình tính toán tốt nhất dành cho hoạt động đào tiền Pool và Solo là https://2cryptocalc.com/

Bạn cũng có thể dùng những trình tính toán lợi nhuận khác:
https://whattomine.com/ or https://crypt0.zone/calculator

Tuy nhiên, còn có một cách khác. Bạn có thể truy cập trang "Công cụ đào tiền ảo trực tuyến" tại mỏ bạn chọn và tìm công cụ đào tiền ảo có tỷ lệ băm tương tự như của bạn. Xem qua số liệu thống kê trên đó, bạn sẽ phần nào hình dung ra bạn có thể đào bao nhiêu trong 1 giờ/12 giờ/1 ngày/1 tuần/1 tháng. Phương pháp này chỉ có tác dụng khi bạn chọn công cụ đào tiền ảo trực tuyến trong khoảng thời gian bạn đang tìm kiếm.

Tỷ lệ băm của tôi thấp hơn trong công cụ đào tiền ảo

Tỷ lệ băm của bạn tăng dần kể từ khi bạn bắt đầu đào tiền. Xin vui lòng chờ. Mỏ đào xác định tỷ lệ băm của bạn dựa trên lượng cổ phần được gửi đi bởi máy đào (công cụ đào tiền ảo) của bạn. Do đó, giá trị được đưa ra có thể khác với tỷ lệ băm được báo cáo (trong phần mềm đào tiền ảo).

Làm thế nào tôi có thể giám sát hoạt động máy đào của tôi? Phần mềm giám sát?

Bạn luôn có thể kiểm tra hoạt động máy đào của mình trên trang web của mỏ bằng cách nhập địa chỉ ví của bạn vào góc trên cùng, bên phải của trang mỏ.

miner_address_eng.png

Bot giám sát Telegram cũng có sẵn: Pool2MinersBot

Có các ứng dụng của bên thứ ba dành cho iOS và Android có thể hỗ trợ giám sát máy đào hoạt động trên 2Miners:

Asi Mining Pool Monitor

Blockwatch

CoinDash

CryptoPool Lite

Ethereum Mining Monitor

EthMonitoring

Foreman.mn

MinerMonitoring

Minerstat

Mining Observer

MPM - Multiple Pool Monitor

Rig online

Mining Monitor 4 2miners Pool

MinerBox iOS, MinerBox Android

Network hashrate và dificulty là gì?

Bạn có thể kiểm tra bài viết này "Giải thích về Mining Difficulty và Network Hashrate"

May mắn trong khai thác

May mắn là gì?

Khai thác có tính xác suất trong tự nhiên: nếu bạn tìm thấy một khối sớm hơn bạn về mặt thống kê thì trung bình bạn sẽ may mắn, nếu mất nhiều thời gian hơn, bạn không may mắn. Trong một thế giới hoàn hảo, pool sẽ tìm thấy một khối về giá trị may mắn 100%. Ít hơn 100% có nghĩa là pool may mắn. Hơn 100% có nghĩa là hồ bơi không may mắn.

Tỷ lệ may mắn trong mỏ solo

Hãy tưởng tượng bạn đang gieo xúc xắc và bạn cần mặt 6. Điều kiện lý lưởng là nếu bạn gieo nhiều lần thì số 6 sẽ xuất hiện và xác suất xảy ra là 16,67%, tức là cứ sau sáu lần gieo xúc xắc (vì xúc xắc có sáu mặt), đúng không?

Trong thực tế, bạn có thể gặp may, số 6 có thể xuất hiện một vài lần liên tiếp nếu bạn chịu thử.

Dù nghe có vẻ lạ nhưng thực tế là quá trình tìm kiếm giải pháp trong đào tiền ảo cũng giống như gieo xúc xắc vậy. Bạn phải cạnh tranh với cả thế giới, nhưng số điểm không đổi.

Chẳng hạn bạn có một card đồ họa và bạn của bạn có một máy đào 6-GPU, điều này cũng giống như việc bạn có một con xúc xắc trong tay và bạn của bạn có sáu con xúc xắc. Mỗi lần bạn thảy xúc xắc, bạn chỉ tung được một con với hi vọng mặt 6 sẽ lộ diện.

Rõ ràng, bạn của bạn có nhiều cơ hội hơn (gấp sáu lần) để có được mặt 6, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thắng. Giả sử phần thưởng cho một khối là 70 USD. Bạn có thể bắt tay với bạn của mình để cùng tìm khối và chia lợi nhuận một cách công bằng - bạn nhận 10 USD và phần của anh ta là 60 USD.

Hoặc bạn có thể tự tìm kiếm khối và sau đó bạn nhận được toàn bộ 70 USD cho khối mà bạn tìm thấy. Điều kiện lý lưởng là bạn sẽ mất gấp bảy lần thời gian so với khi hợp tác với bạn của bạn, nhưng thế giới của chúng ta không phải là lý tưởng.

Đọc toàn bộ bài đăng Solo Mining Pools – How to Catch Your Luck (bằng tiếng Anh)

Tỷ lệ may mắn của mỏ là hơn 500%. Điều này ổn chứ?

Đúng vậy. Mọi thứ đều ổn. Đừng lo lắng.

Về bản chất, hoạt động đào tiền ảo có tính xác suất: nếu bạn tìm thấy một khối sớm hơn mức trung bình được thống kê thì bạn được cho là may mắn, nếu mất nhiều thời gian hơn thì có nghĩa là bạn không gặp may. Trong điều kiện lý tưởng, có thể bạn sẽ tìm thấy một khối có giá trị may mắn là 100%. Dưới 100% nghĩa là sự may mắn nghiêng về phía mỏ đào. Trên 100% có nghĩa là mỏ đào không gặp may.

Chúng tôi đã thấy tỷ lệ may mắn là 600%, 800% hoặc thậm chí 1500%. Điều đó có thể xảy ra và chúng tôi không thể làm gì khác.

Bạn rất nên đọc bài này What is Mining and Mining Luck? (Tiếng Anh), bài viết mô tả chi tiết về sự may rủi trong hoạt động đào tiền ảo.

Tôi đã tham gia đào (khoảng) 5 giờ. Tôi không nhận được phần thưởng.

Ví tiền điện tử

Ví - Làm thế nào để tạo ví cho tiền điện tử?

Mỗi loại tiền đều có một ví chính thức với chuỗi khối hoàn chỉnh. Nó có thể chiếm rất nhiều dung lượng lưu trữ trên máy tính của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng một địa chỉ ví được khởi tạo trên một sàn giao dịch tiền điện tử. 2Miners vẫn hoạt động tốt với ví này.

Có trang trợ giúp "Làm thế nào để bắt đầu" cho mỗi loại tiền -> thông thường, nó có liên kết đến ví chính thức và/hoặc sàn giao dịch tiền điện tử hỗ trợ đồng tiền này.

Tôi có thể dùng ví trao đổi không?

Được. Bạn có thể dùng ví trao đổi khi đào tiền ảo. Đừng quan tâm đến lời người khác nói. 2Miners hoạt động tốt với các địa chỉ ví trao đổi.

Tôi đã nhập sai địa chỉ ví!

Thật không may, chúng tôi không thể làm gì để giúp bạn. Ai đó sẽ nhận được tiền của bạn.

Chúng tôi không thể di chuyển bất kỳ đồng tiền nào từ địa chỉ này sang địa chỉ khác nếu chúng chưa được gửi đi từ mỏ. Và chúng tôi cũng không thể giúp bạn nếu tiền đã được gửi đi.

Hãy luôn chú ý đến địa chỉ ví mà bạn nhập vào.

Cách thiết lập phần mềm đào

Tôi có thể lấy phần mềm đào tiền ảo ở đâu?

Loại tiền nào cũng có phần trợ giúp "". Danh sách các phần mềm đào tiền ảo nằm trong đó.

Làm thế nào để tạo một tệp bat?

Cần có tệp bat để cung cấp địa chỉ ví, ID máy đào và các cài đặt khác cho phần mềm đào tiền ảo. Mỗi phần mềm đào tiền ảo có cấu trúc tệp bat khác nhau.

Chúng tôi đưa ra ví dụ về tệp bat cho mọi loại tiền tại phần trợ giúp "Cách bắt đầu".

Thông thường, tất cả những gì bạn cần làm để bắt đầu đào tiền là -> tải xuống phần mềm được đề xuất và tạo tệp bat thay thế địa chỉ ví và id máy đào như trong ví dụ của chúng tôi.

Cách thiết lập Phoenix Miner

Đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Ethereum. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Dagger Hashimoto nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port.

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100


PhoenixMiner.exe -coin eth -pool eth.2miners.com:2020 -rvram 1 -wal YOUR_ADDRESS.RIG_ID -proto 4
pause

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Cách thiết lập Awesome Miner

Awesome Miner là một ứng dụng Windows rất phổ biến để quản lý và giám sát hoạt động đào tiền điện tử. Việc thiết lập rất dễ dàng, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Tải và cài đặt Awesome Miner
 2. Truy cập trang 2Miners để thêm các mỏ trong Awesome Miner
 3. Nhập địa chỉ ví cho từng loại tiền cụ thể
Cách thiết lập bminer

Equihash 144.5

Đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Bitcoin Gold. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash 144.5 nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port.

bminer -uri zhash://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@btg.2miners.com:4040

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Cách thiết lập Ethminer

Đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Ethereum. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Dagger Hashimoto nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port.

ethminer.exe --farm-recheck 2000 -U -P stratum1+tcp://YOUR_ADDRESS.RIG_ID@eth.2miners.com:2020

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Cách thiết lập gminer

Equihash 144.5

Đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Bitcoin Gold. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash 144.5 nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port.

miner.exe --algo 144_5 --pers BgoldPoW --server btg.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Aeternity

miner.exe --algo aeternity --server ae.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Grin

miner.exe --algo grin29 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID

Beam

miner.exe --algo beamhash --server beam.2miners.com --port 5252 --ssl 1 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

Cách thiết lập Minerstat

Minerstat là nền tảng quản lý và giám sát đào tiền ảo chuyên nghiệp, hỗ trợ đào tiền ảo trên tất cả các mỏ 2Miners. Sử dụng liên kết này để đăng ký, minerstat sẽ tải tất cả các mỏ 2Miners vào trình chỉnh sửa địa chỉ của bạn, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là thêm ví của mình vào trình chỉnh sửa địa chỉ, sau đó chọn mỏ đào và ví mới được thêm vào bằng cách nhấp vào thẻ trong cấu hình của thợ đào. Để thiết lập chuyển đổi lợi nhuận, hãy kiểm tra bài đăng trên blog của chúng tôi (bằng tiếng Anh).

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo miniZ

Equihash 144.5

Đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Bitcoin Gold. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash 144.5 nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port.

miniZ.exe --url YOUR_ADDRESS.RIG_ID@btg.2miners.com:4040 --log --gpu-line --extra

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Cách thiết lập hệ điều hành

Cách thiết lập SimpleMining OS

SimpleMining là một bản phân phối rất phổ biến cho hoạt động đào tiền ảo. Vui lòng tìm thiết lập cơ bản cho các mỏ quan trọng nhất. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ nào khác bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Vui lòng đi tới phần "Cách bắt đầu" của mỏ nếu bạn không biết chắc mình cần sử dụng công cụ đào tiền ảo nào.

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví của bạn.
RIG_ID là tên của máy đào mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Ethereum PhoenixMiner

-rvram -1 -coin eth -pool eth.2miners.com:2020 -wal YOUR_ADDRESS.RIG_ID -proto 4

Ethereum Claymore's Miner

-epool eth.2miners.com:2020 -eres 0 -eworker RIG_ID -ewal YOUR_ADDRESS -epsw x

Beam Gminer

--algo beamhash --server beam.2miners.com --port 5252 --ssl 1 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

Grin Gminer

--algo grin29 --server grin.2miners.com --port 3030 --user YOUR_LOGIN.RIG_ID

YOUR_LOGIN - đăng nhập chỉ được sử dụng để đào Grin, nên được tạo trên trang "Cách bắt đầu".

Bitcoin Gold Gminer

--algo 144_5 --pers BgoldPoW --server btg.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

Cách thiết lập Wondermole OS

Wonderermole là một bản phân phối dễ sử dụng dùng trong hoạt động đào tiền ảo. Bạn hãy chọn loại tiền và công cụ đào tiền ảo, sau đó chỉ định mỏ 2Miners và vị trí gần bạn nhất.

mceclip0.png

Cách thiết lập EthOS

EthOS là một bản phân phối Linux rất phổ biến cho hoạt động đào tiền ảo. Vui lòng tìm thiết lập cơ bản cho các mỏ quan trọng nhất. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ nào khác bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Vui lòng đi tới phần "Cách bắt đầu" của mỏ nếu bạn không biết chắc mình cần sử dụng công cụ đào tiền ảo nào.

Dagger Hashimoto Ethminer:

Kể từ phiên bản 1.3.2 của EthOS vui lòng thêm "stratum1+tcp://" ở phía trước tên mỏ và đổi từ "stratumproxy enabled" sang "stratumproxy miner".

globalminer ethminer
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet 0xed82b7359dc303d24dd3e1843ebbfaacbd37d279
proxypool1 etc.2miners.com:1010
proxypool2 etc.2miners.com:1010
flags --cl-global-work 8192 --farm-recheck 200

Dagger Hashimoto Claymore's:

globalminer claymore
maxgputemp 85
stratumproxy enabled
proxywallet 0xed82b7359dc303d24dd3e1843ebbfaacbd37d279
proxypool1 etc.2miners.com:1010
proxypool2 etc.2miners.com:1010

Cách thiết lập HiveOS

HiveOS là một bản phân phối Linux phổ biến được dành riêng cho mục đích đào tiền ảo. Vui lòng tìm thiết lập cơ bản cho mỏ đào Beam. Bạn có thể dễ dàng thiết lập cho bất kỳ mỏ nào khác theo những hướng dẫn sau. Vui lòng vào phần "Cách bắt đầu" của mỏ liên quan. Tạo địa chỉ ví theo Bước 1.

Truy cập HiveOS

 1. Đến thẻ Flight Sheets.
  hiveos-settings-1.png
 2. Chọn loại tiền mà bạn muốn đào. Trong ví dụ này, chúng tôi chọn BEAM.
 3. Chọn địa chỉ ví của bạn hoặc nhấp chuột vào Add Wallet.
  hiveos-settings-2.png
 4. Dán địa chỉ ví của bạn vào trường Address và gõ tên vào trường Name ở phía dưới. Sau đó, nhấn nút Create.
 5. Chọn mỏ đào 2Miners. Khi cửa sổ pop-up xuất hiện, chọn vị trí máy chủ gần bạn nhất. Vị trí mặc định cho châu Âu là the EU.
  hiveos-settings-3.png
 6. Chọn phần mềm đào tiền ảo phù hợp. Có thể tìm thấy phần mềm đào tiền ảo được khuyến nghị trên trang "Cách bắt đầu". Đối với BEAM chúng tôi khuyến nghị sử dụng Gminer. Đặt tên Flight Sheet của bạn. Nhấn nút Create Flight Sheet.
  hiveos-settings-4.png
 7. Đi đến thẻ Workers.
 8. Chọn máy đào cần dùng và nhấn vào biểu tượng Rocket. Chọn Flight Sheet bạn vừa tạo lậhiveos-settings-5.png
 9. Nhấn Apply để bắt đầu đào tiền.
  hiveos-settings-6.png

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo ASIC

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo Antminer E3 Ethereum

Dưới đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Ethereum. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Dagger Hashimoto (Ethash) nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong phần trợ giúp của mỗi mỏ.

URL: stratum+tcp://eth.2miners.com:2020

Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví Ethereum của bạn.
ASIC_ID là tên của ASIC mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Password: x

Vui lòng đọc bài đăng này (bằng tiếng Anh) nếu Antminer của bạn ngừng đào tiền ảo Ethereum, có thể là do sự cố ở tệp DAG đang ngày càng nghiêm trọng.

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo Innosilicon A10 ETH Master Ethereum

Dưới đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào Ethereum. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Dagger Hashimoto (Ethash) nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong phần trợ giúp của mỗi mỏ.

URL: stratum+tcp://eth.2miners.com:2020

Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví Ethereum của bạn.
ASIC_ID là tên của ASIC mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Password: x

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo Antminer Z11 Equihash

Dưới đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào ZCash. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong phần trợ giúp của mỗi mỏ.

Antminer Z11

URL: stratum+tcp://zec.2miners.com:1010

Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví ZEC của bạn.
ASIC_ID là tên của ASIC mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Password: x

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo Antminer Z9 hoặc là Z9 Equihash

Dưới đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào ZCash. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong phần trợ giúp của mỗi mỏ.

Antminer Z9, Z9 Mini

URL: stratum+tcp://zec.2miners.com:1010

Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví ZEC của bạn.
ASIC_ID là tên của ASIC mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Password: x

Cách thiết lập công cụ đào tiền ảo Innosilicon Equihash A9 ZMaster

Dưới đây là thiết lập cơ bản cho mỏ đào ZCash. Bạn có thể dễ dàng thiết lập bất kỳ mỏ Equihash nào khác chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ host:port. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong phần trợ giúp của mỗi mỏ.

URL: stratum+tcp://zec.2miners.com:1010

Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID

YOU_ADDRESS là địa chỉ ví ZEC của bạn.
ASIC_ID là tên của ASIC mà bạn muốn hiển thị trong trang thống kê của công cụ đào tiền ảo. Tối đa 32 ký tự. Sử dụng các chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_". Bạn có thể để trống phần này.

Password: x