Pool đào dành cho chuyên gia của các chuyên gia
Tổng hashrate
của các pool 2Miners
{{ mainChart.DH.lastY }} {{ mainChart.DH.lastYUnitFormat }} Dagger-Hashimoto
{{ mainChart.EQ.lastY }} {{ mainChart.EQ.lastYUnitFormat }} Equihash

Pool đào :
PPLNS
SOLO
Dành cho các thợ mỏ
dày dạn kinh nghiệm

Dagger-HashimotoThợ mỏ trực tuyến — {{ dhMiners }}
Tổng Hashrate — {{ dhHashrateFormatted }}
Coin Pool Hashrate
của pool
Thợ mỏ May mắn Hashrate mạng lưới Độ khó Giá coin
{{ poolInfo.name }} {{ formatTickerLabel(poolName) }} {{ poolInfo.formattedHash }} {{ poolInfo.minersOnline }} {{ poolInfo.luck }} % {{ poolInfo.networkHash }}
{{ poolInfo.networkDifficulty }}
${{ poolInfo.price }} {{ (poolInfo.lastHourPlus ? '+' : '') + poolInfo.lastHour }}%
Equihash Thợ mỏ trực tuyến — {{ eqMiners }}
Tổng Hashrate — {{ eqHashrateFormatted }}
Coin Pool Hashrate
của pool
Thợ mỏ May mắn Hashrate mạng lưới Độ khó Giá coin
{{ poolInfo.name }} {{ formatTickerLabel(poolName) }} {{ poolInfo.formattedHash }} {{ poolInfo.minersOnline }} {{ poolInfo.luck }} % {{ poolInfo.networkHash }}
{{ poolInfo.networkDifficulty }}
${{ poolInfo.price }} {{ (poolInfo.lastHourPlus ? '+' : '') + poolInfo.lastHour }}%

Tính khả dụng cao

Trung tâm dữ liệu ở Châu Âu: máy chủ chuyên dụng thực sự và bảo vệ DDOS.

Hỗ trợ Nicehash: cổng chuyên dụng (tương thích 100% với tầng Nicehash). 2Miners đã chính thức đề xuất Nicehash pool.

Chương trình thông báo Telegram: giám sát máy đào và thông báo khối mới cho tất cả các pool. Miễn phí cho bất kỳ khoản tiền nào về dàn máy đào.@En2MinersBot — giám sát máy đào: thông báo ngoại tuyến của máy đào.

Ping thấp

Điểm đến hàng đầu
Moscow 1 ms
Stockholm 24 ms
Helsinki 30 ms
Warsaw 31 ms
Berlin 34 ms
Các quốc gia hàng đầu
Nga 1 ms
Thụy Điển 24 ms
Phần Lan 30 ms
Ba Lan 31 ms
Đức 34 ms

Thống kê toàn diện

Trợ giúp & Hỗ trợ cho các thợ mỏ của chúng tôi

Cộng đồng hỗ trợ 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Câu hỏi chung về cách thức làm việc của 2Miners và các vấn đề cụ thể về pool.

Cơ sở kiến thức nổi bật dành cho các thợ mỏ