Nervos
$0.00242CKB скорост
-1.92%последни 24 часа

Nervos Хашрейт

72.38 PH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Nervos мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 778 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 778 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 778 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Nervos мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ckb мрежата. Към момента, Nervos мрежовият хашрейт е 72.38 PH/s = 72 382 095 756 043 800 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic132.64 TH/s1.75 P
Ergo23.73 TH/s3.44 P
Monero2.34 GH/s316.68 G
Neoxa1.28 TH/s15.76 K
Beam1.23 MS/s63.8 M
Flux (ZelCash)5.12 MS/s89.66 K
Zcash11.81 GS/s116.5 M
Callisto435.83 GH/s5.58 T
Zencash1.36 GS/s27.09 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin10.34 TH/s141.06 K
Ethereum PoW19.21 TH/s253.62 T
Bitcoin GOLD4.62 MS/s389.74 K
Cortex48.49 KGps15.94 K
Firo (Zcoin)205.40 GH/s7.29 K
GRIN11.21 KGps240.51 M
Nervos72.38 PH/s757.2 P
Aeternity90.01 KGps401.82 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P