Nervos
$0.00366CKB скорост
+1.69%последни 24 часа

Nervos Хашрейт

159.15 PH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Nervos мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 778 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 778 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 778 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Nervos мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в ckb мрежата. Към момента, Nervos мрежовият хашрейт е 159.15 PH/s = 159 152 027 748 625 760 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin7.10 TH/s105.55 K
Ergo20.87 TH/s3.31 P
Ethereum PoW10.48 TH/s142.73 T
Bitcoin GOLD3.72 MS/s289.27 K
Cortex43.35 KGps14.05 K
GRIN10.75 KGps220.66 M
Beam301.63 KS/s19.15 M
Flux (ZelCash)2.77 MS/s39.21 K
Aeternity50.11 KGps218.77 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic121.40 TH/s1.63 P
Monero2.85 GH/s326.8 G
Kaspa1.11 PH/s1.11 P
Neoxa681.13 GH/s8.01 K
Firo (Zcoin)148.67 GH/s5.86 K
Nervos159.15 PH/s1.83 E
Zcash8.61 GS/s82.26 M
Callisto151.59 GH/s1.99 T
Zencash1.62 GS/s33.13 M