Ethereum Classic
$19.4628ETC скорост
+0.47%последни 24 часа

Ethereum Classic Хашрейт

127.80 TH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Ethereum Classic мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 31 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 31 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 31 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Ethereum Classic мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в etc мрежата. Към момента, Ethereum Classic мрежовият хашрейт е 127.80 TH/s = 127 802 217 670 054 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic127.80 TH/s1.74 P
Ergo28.43 TH/s3.11 P
Monero2.12 GH/s335.2 G
Cortex50.27 KGps16.1 K
Beam1.01 MS/s59.99 M
Flux (ZelCash)5.97 MS/s96.91 K
Zcash11.10 GS/s103.25 M
Callisto435.75 GH/s5.7 T
Zencash1.95 GS/s37.43 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin9.40 TH/s134.94 K
Ethereum PoW19.61 TH/s261.17 T
Bitcoin GOLD4.69 MS/s342.64 K
Neoxa1.41 TH/s14.17 K
Firo (Zcoin)210.11 GH/s7.5 K
GRIN9.95 KGps239.85 M
Nervos66.72 PH/s533.79 P
Aeternity93.41 KGps380.84 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P