Neoxa
$0.00149NEOX скорост
-4.80%последни 24 часа

Neoxa Хашрейт

1.32 TH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Neoxa мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 24 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 24 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 24 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Neoxa мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в neox мрежата. Към момента, Neoxa мрежовият хашрейт е 1.32 TH/s = 1 323 665 469 815 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic133.00 TH/s1.76 P
Ergo36.33 TH/s3.95 P
Monero3.04 GH/s345.27 G
Cortex53.26 KGps16.38 K
Beam1.34 MS/s69.43 M
Flux (ZelCash)5.84 MS/s81.36 K
Zcash10.60 GS/s100.95 M
Callisto487.46 GH/s6.01 T
Zencash1.49 GS/s28.46 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin10.85 TH/s161.65 K
Ethereum PoW21.06 TH/s275.07 T
Bitcoin GOLD4.12 MS/s291.41 K
Neoxa1.32 TH/s19.47 K
Firo (Zcoin)189.82 GH/s6.68 K
GRIN10.75 KGps251.41 M
Nervos73.94 PH/s856.02 P
Aeternity84.84 KGps385.78 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P