Neoxa
$0.00099NEOX скорост
-0.31%последни 24 часа

Neoxa Хашрейт

737.17 GH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Neoxa мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 24 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 24 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 24 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Neoxa мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в neox мрежата. Към момента, Neoxa мрежовият хашрейт е 737.17 GH/s = 737 173 902 419 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin8.62 TH/s106.18 K
Ergo20.34 TH/s3.31 P
Ethereum PoW10.42 TH/s142.38 T
Bitcoin GOLD3.72 MS/s289.27 K
Cortex44.08 KGps14.23 K
GRIN10.58 KGps218.08 M
Beam297.05 KS/s18.75 M
Flux (ZelCash)2.85 MS/s40.64 K
Aeternity49.94 KGps213.05 K
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic122.11 TH/s1.64 P
Monero2.84 GH/s326.07 G
Kaspa1.12 PH/s1.11 P
Neoxa737.17 GH/s8.41 K
Firo (Zcoin)143.29 GH/s5.86 K
Nervos152.88 PH/s1.83 E
Zcash9.23 GS/s84.64 M
Callisto151.94 GH/s1.99 T
Zencash1.65 GS/s30.04 M