Zencash
$10.6163ZEN скорост
-3.39%последни 24 часа

Zencash Хашрейт

1.64 GS/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Zencash мрежата, се нарича sol, или просто S. Представянето на копаенето се измерва в S/s (решения в секунда).
  • 1 KS/s = 1 000 S/s
  • 1 MS/s = 1 000 KS/s = 1 000 000 S/s
  • 1 GS/s = 1 000 MS/s = 1 000 000 KS/s = 1 000 000 000 S/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 MS/s = 1 000 000 000 KS/s = 1 000 000 000 000 S/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони sol (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 460 S/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява решения в секунда. С други думи, решава една графична функция 460 пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Zencash мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в zen мрежата. Към момента, Zencash мрежовият хашрейт е 1.64 GS/s = 1 636 703 844 S/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic129.63 TH/s1.72 P
Ergo31.15 TH/s3.91 P
Monero2.91 GH/s321.25 G
Cortex50.45 KGps16.57 K
Beam1.03 MS/s61.35 M
Flux (ZelCash)5.27 MS/s89.8 K
Zcash10.13 GS/s103.15 M
Callisto471.79 GH/s6.03 T
Zencash1.64 GS/s30.78 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin9.57 TH/s130.94 K
Ethereum PoW19.01 TH/s257.77 T
Bitcoin GOLD4.19 MS/s386.79 K
Neoxa1.02 TH/s13.73 K
Firo (Zcoin)172.77 GH/s7.29 K
GRIN10.50 KGps247.83 M
Nervos62.30 PH/s918.11 P
Aeternity90.38 KGps382.92 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P