Ethereum
$1228.27ETH скорост
-2.75%последни 24 часа

Ethereum Хашрейт

740.88 TH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Ethereum мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 31 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 31 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 31 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Ethereum мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в eth мрежата. Към момента, Ethereum мрежовият хашрейт е 740.88 TH/s = 740 883 476 383 486 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic132.56 TH/s1.78 P
Ergo26.27 TH/s3.13 P
Monero2.04 GH/s315.63 G
Cortex50.16 KGps16.1 K
Beam1.07 MS/s56.44 M
Flux (ZelCash)5.88 MS/s87.31 K
Zcash9.66 GS/s92.4 M
Callisto414.47 GH/s5.55 T
Zencash1.69 GS/s32.03 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin9.33 TH/s131.37 K
Ethereum PoW18.90 TH/s254.81 T
Bitcoin GOLD4.94 MS/s384.02 K
Neoxa1.09 TH/s12.52 K
Firo (Zcoin)186.33 GH/s7.28 K
GRIN9.20 KGps228.99 M
Nervos55.13 PH/s647.03 P
Aeternity75.18 KGps327.86 K
Ethereum740.88 TH/s11.02 P