Firo (Zcoin)
$1.7878FIRO скорост
+1.73%последни 24 часа

Firo (Zcoin) Хашрейт

120.99 GH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Firo (Zcoin) мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 2.65 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 2 650 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 2.65 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Firo (Zcoin) мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в firo мрежата. Към момента, Firo (Zcoin) мрежовият хашрейт е 120.99 GH/s = 120 993 974 228 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin8.32 TH/s114.32 K
Ergo26.35 TH/s2.78 P
Ethereum PoW11.43 TH/s151.11 T
Bitcoin GOLD3.85 MS/s282.41 K
Cortex50.04 KGps15.93 K
GRIN8.95 KGps226.81 M
Beam344.07 KS/s19.76 M
Flux (ZelCash)2.65 MS/s39.95 K
Callisto167.72 GH/s2.16 T
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum Classic128.10 TH/s1.7 P
Monero2.24 GH/s316.31 G
Kaspa1.11 PH/s1.11 P
Neoxa665.90 GH/s8.9 K
Firo (Zcoin)120.99 GH/s5.75 K
Nervos173.13 PH/s1.36 E
Zcash8.25 GS/s74.72 M
Aeternity48.93 KGps219.71 K
Zencash1.72 GS/s28.27 M