Statistics server is temporarily offline. This doesn't affect the mining process. Mining works fine.
EQUIHASH PPLNS
Zcash Zencash
EQUIHASH 125,4 PPLNS
ZelCash
EQUIHASH 144,5 PPLNS
Bitcoin GOLD BitcoinZ
EQUIHASH 192,7 PPLNS
Zclassic
EQUIHASH SOLO
Zcash Zencash
EQUIHASH 125,4 SOLO
ZelCash
EQUIHASH 144,5 SOLO
Bitcoin GOLD BitcoinZ
EQUIHASH 192,7 SOLO
Zclassic
RANDOMX PPLNS
Monero
MTP PPLNS
Zсoin
CUCKOO PPLNS
Grin Aeternity
X16Rv2 PPLNS
Ravencoin
BEAMHASH PPLNS
Beam
EAGLESONG PPLNS
Nervos CKB
RANDOMX SOLO
Monero
MTP SOLO
Zсoin
CUCKOO SOLO
Grin Aeternity
X16Rv2 SOLO
Ravencoin
BEAMHASH SOLO
Beam
EAGLESONG SOLO
Nervos CKB

Uslovi i odredbe

Opšti uslovi korišćenja ("OU") odnose se na usluge koje se pružaju na veb lokaciji http://2miners.com ("Web stranica").
Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i bilo koji ili sve sporazume: "Majner", "Vi" i "Vaša" se odnosi na Vas, na osobu koja pristupa ovoj web lokaciji i prihvata uslove i odredbe pula. "Pul", "Nas", "Mi" i "Nama", odnosi se na uslugu majning pula. Bilo kakva upotreba gornje terminologije ili drugih reči u singularnoj, pluralnoj, kapitalizaciji i / ili onima ili njima, uzima se kao izmjenjiva i stoga se odnosi na istu.

Opšti principi

Pristupanjem i korišćenjem Usluga, potvrđujete da ste pročitali ove OU i prihvatili i saglasili se da se pridržavate odredbi. Svako pristupanje Uslugama će predstavljati takvo prihvatanje. Ako se ne slažete da se pridržavate ovih OU-a, ne možete koristiti usluge.

Korišćenjem pula prihvatate sve moguće rizike koji se odnose na eksperimentalnu upotrebu softvera.
Vlasnik pula ne može da nadoknadi bilo koji nepredviđeni gubitak ali će učiniti sve da spreči najgori slučaj.

Da biste koristili usluge kao što je definisano u nastavku i koje rade preko Veb lokacije, morate imati najmanje 21 godinu. Koristeći Usluge, potvrđujete da imate dvadeset jedanu godinu (21).

Odricanje odgovornosti - Isključenja i ograničenja

Informacije na ovoj web stranici su date na osnovu "kao što je". U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, ovaj pul: isključuje sve prikaze i garancije koji se odnose na ovu web stranicu i njen sadržaj ili koji su ili mogu biti pruženi od strane bilo kojeg partnera ili bilo koje treće strane, uključujući u vezi sa bilo kojim netačnostima ili propustima na ovoj web stranici i / ili literature pula; i isključuje svu odgovornost za štetu koja proističe iz ili u vezi sa Vašim korišćenjem ove web stranice. Ovo uključuje, bez ograničenja, direktan gubitak, gubitak posla ili profit (bez obzira da li je gubitak takve dobiti bio predvidljiv ili ne, pojavio se u normalnom toku stvari ili ste obavestili Pul o mogućem gubitku), štetu prouzrokovanu računaru, računarskom softveru, sistemima i programima i podacima o njima ili bilo kojoj drugoj direktnoj ili indirektnoj, posledičnoj i sporednoj šteti.

Pul nije e-novčanik ili banka za Va[e koine. Pul i njegovi operateri nisu odgovorni za gubitak koina koji se čuvaju na Pulu. Vaša je odgovornost da konfigurišete svoj račun tako da se Vaši novčići redovno prenose u svoj sigurni oflajn novčanik.
Vreme rada pula ili web stranice nisu garantovani, ponekad može biti potrebno održavanje i zastoji. Korisnici su odgovorni za konfiguraciju svojih majnera tako da će se automatski povezati, prebaciti na sve pulove koje nudimo ili rezervni pul u slučaju prekida.

Kako je majning intenzivan zadatak za hardver računara (CPU, GPU), proces može uzrokovati visoke troškove za električnu energiju. Pul nije odgovoran za takve naknade.

Isplate

U zavisnosti od odabrane vrste koina i tipa pula, dostupne su šeme isplate PPLNS ili SOLO. Naknada za PPLNS pul je 1%, naknada SOLO za pul je 1,5%. Naknada za pul je odbijena od iznosa isplate pre isplate majnerima.

PPLNS sistem nagrađivanja se koristi za sprečavanje "skakanja u bazen". Pul proverava koliko ste šerova poslali iz poslednjeg N (broja) akcija pula i izvršava isplatu na osnovu te vrednosti. Majning pulovi dobijaju rešenja od svih povezanih majnera, i ako je jedno od tih brojnih rešenja ispravno, pul dobija nagradu za kreirani blok. Ova nagrada deli se srazmerno naporima majnera i prosleđuje se u njihove walete.

SOLO sistem nagrađivanja je vrsta kripto majninga gde se koristi vlastiti (ili) iznajmljeni hardver ali bez pomoći drugih majnera. Ako majner pronađe blok, cela nagrada pripada njemu.

Svaka nagrada koja je akumulirana određenom adresom kriptovalute može se platiti samo na tu određenu adresu. Stanja novčanika ne mogu da se spajaju.

Log Fajlovi

Koristimo IP adrese i adrese novčanika za kriptovalute za analizu trendova, upravljanje sajtom, praćenje korisničkih akcija i prikupljanje širokih demografskih informacija za zajedničku upotrebu. IP adrese nisu povezane sa ličnim podacima. Pored toga, za administraciju sistema, otkrivanje šeme korišćenja i rešavanje problema, naši web serveri automatski prijavljuju standardne informacije o pristupu, uključujući tip pretraživača, vreme pristupa / otvorenu poštu, traženu URL adresu i referentni URL. Ove informacije se ne dele sa trećim licima i koriste se samo unutar ovog Pul-a na osnovu potrebe za znanjem. Svaka pojedinačna informacija koja se odnosi na ove podatke nikada neće biti korišćena ni na koji način drugačiji od onoga navedenog iznad bez Vaše eksplicitne dozvole.

Viša sila

U događaju ili okolnosti koja je van kontrole Veb stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na Božja dela, nerede, ratove, poplave, požare, eksploziju, štrajkove i slične događaje, neće biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje, neuspeh ili prekid pružanja već učinjenih majning usluga.

Neaktivni nalozi

Nalozi koji ne pokazuju nikakvu majning aktivnost za period duži od jedne godine (365 dana) mogu biti resetovani po sopstvenom nahođenju Rukovodioca Pula. Bilo koji preostali balans će se smatrati donacijom Pula.