Ukupni hešrejt
2Miners bazena
{{ mainChart.DH.lastY }} {{ mainChart.DH.lastYUnitFormat }} Dagger-Hashimoto
{{ mainChart.EQ.lastY }} {{ mainChart.EQ.lastYUnitFormat }} Equihash

Majning Pulovi :
PPLNS
SOLO
Za iskusne
majnere

Dagger-HashimotoMajneri Online — {{ dhMiners }}
Ukupan Hešrejt — {{ dhHashrateFormatted }}
Koin Bazen Hešrejt Pula Majneri Sreća Hešrejt mreže Težina Cena Koina
{{ poolInfo.name }} {{ formatTickerLabel(poolName) }} {{ poolInfo.formattedHash }} {{ poolInfo.minersOnline }} {{ poolInfo.luck }} % {{ poolInfo.networkHash }}
{{ poolInfo.networkDifficulty }}
${{ poolInfo.price }} {{ (poolInfo.lastHourPlus ? '+' : '') + poolInfo.lastHour }}%
Equihash Majneri Online — {{ eqMiners }}
Ukupan Hešrejt — {{ eqHashrateFormatted }}
Koin Bazen Hešrejt Pula Majneri Sreća Hešrejt mreže Težina Cena Koina
{{ poolInfo.name }} {{ formatTickerLabel(poolName) }} {{ poolInfo.formattedHash }} {{ poolInfo.minersOnline }} {{ poolInfo.luck }} % {{ poolInfo.networkHash }}
{{ poolInfo.networkDifficulty }}
${{ poolInfo.price }} {{ (poolInfo.lastHourPlus ? '+' : '') + poolInfo.lastHour }}%

Visoka dostupnost

Data centar u Evropi: pouzdani serveri i DDOS zaštita.

Nicehash podrška: pouzdani port (100% kompatibilan sa Nicehash stratumom). 2Miners je Nicehash zvanično preporučeni pul.

Telegram obaveštenja: monitoring rigova i obaveštenja o novim blokovima za sve pulove. Besplatno za bilo koji broj rigova.@En2MinersBot — rig monitoring: ofline obaveštenja o stanju rigova.

Niski ping

Top Destinacije
Moskva 1 ms
Stokholm 24 ms
Helsinki 30 ms
Varšava 31 ms
Berlin 34 ms
Top Zemlje
Rusija 1 ms
Švedska 24 ms
Finska 30 ms
Poljska 31 ms
Nemačka 34 ms

Sveobuhvatna statistika

Pomoć i Podrška za naše majnere

24/7 Podrška: više od 1000 majnera ćaska

Opšta pitanja u vezi rada 2Miners i specifična pitanja vezana za pul

Baza znanja za majnere