آیا پینگ یا سرعت شبکه بر سودآوری استخراج اتریوم تاثیر دارد؟

November 22, 2021

واژه Latency که لتنسی تلفظ می شود یا همان تاخیر در شبکه، به معنای مدت زمانی است که طول می کشد تا یک درخواست از مبدا به مقصد برسد. در این مقاله در مورد لتنسی و تاثیر آن بر سود استخراج اتریوم صحبت می کنیم. همچنین در مورد بلوک های عمو و چگونگی تاثیر تعداد آنها در استخرها بر سوددهی ماینینگ صحبت خواهیم کرد.