Ukupni hešrejt
2Miners pulova
{{ mainChart.DH.lastY }} {{ mainChart.DH.lastYUnitFormat }} Ethash
{{ mainChart.EQ.lastY }} {{ mainChart.EQ.lastYUnitFormat }} Equihash
{{ mainChart.EQ144.lastY }} {{ mainChart.EQ144.lastYUnitFormat }} Equihash 144,5

Majning Pulovi :
PPLNS
SOLO
Za iskusne majnere

Dagger-Hashimoto Majneri Online — {{ dhMiners }}
Ukupan Hešrejt — {{ formatDHHash(dhHashrate) }}
Koin Bazen Hešrejt
Pula
Majneri Sreća Hešrejt mreže Težina Cena Koina
{{ allPools[pool].fullName }} {{ formatTickerLabel(allPools[pool]) }} {{ allPools[pool].formattedHash }} {{ allPools[pool].minersOnline }} {{ allPools[pool].luck }} % {{ allPools[pool].networkHash }}
{{ allPools[pool].networkDifficulty }}
${{ allPools[pool].price }} {{ (allPools[pool].last24HoursPlus ? '+' : '') + allPools[pool].last24Hours }}%
Equihash Majneri Online — {{ eqMiners }}
Ukupan Hešrejt — {{ formatEQHash(eqHashrate) }}
Koin Bazen Hešrejt
Pula
Majneri Sreća Hešrejt mreže Težina Cena Koina
{{ allPools[pool].fullName }} {{ formatTickerLabel(allPools[pool]) }} {{ allPools[pool].formattedHash }} {{ allPools[pool].minersOnline }} {{ allPools[pool].luck }} % {{ allPools[pool].networkHash }}
{{ allPools[pool].networkDifficulty }}
${{ allPools[pool].price }} {{ (allPools[pool].last24HoursPlus ? '+' : '') + allPools[pool].last24Hours }}%
Equihash 144,5 Majneri Online — {{ eq144Miners }}
Ukupan Hešrejt — {{ formatEQHash(eq144Hashrate) }}
Koin Bazen Hešrejt
Pula
Majneri Sreća Hešrejt mreže Težina Cena Koina
{{ allPools[pool].fullName }} {{ formatTickerLabel(allPools[pool]) }} {{ allPools[pool].formattedHash }} {{ allPools[pool].minersOnline }} {{ allPools[pool].luck }} % {{ allPools[pool].networkHash }}
{{ allPools[pool].networkDifficulty }}
${{ allPools[pool].price }} {{ (allPools[pool].last24HoursPlus ? '+' : '') + allPools[pool].last24Hours }}%

Visoka dostupnost

Data centar u Evropi: pouzdani serveri i DDOS zaštita.

Nicehash podrška: pouzdani port (100% kompatibilan sa Nicehash stratumom). 2Miners je Nicehash zvanično preporučeni pul.

Telegram obaveštenja: monitoring rigova i obaveštenja o novim blokovima za sve pulove. Besplatno za bilo koji broj rigova.@Pool2MinersBot — rig monitoring: ofline obaveštenja o stanju rigova.

Niski ping

Top Destinacije
Stokholm 24 ms
Helsinki 30 ms
Varšava 31 ms
Berlin 34 ms
Top Zemlje
Švedska 24 ms
Finska 30 ms
Poljska 31 ms
Nemačka 34 ms

Sveobuhvatna statistika

Pomoć i Podrška za naše majnere

24/7 Podrška: više od 1000 majnera ćaska

Opšta pitanja u vezi rada 2Miners i specifična pitanja vezana za pul

Baza znanja za majnere