Expanse
$0.0624EXP скорост
+3.52%последни 24 часа

Expanse Хашрейт

36.83 GH/sМрежови
Хашрейт

Какво е хашрейт? Как се измерва?

Хашрейтът отразява представянето на хардуера за копаене. Той се измерва в решения за секунда. Едно решение в Expanse мрежата, се нарича hash, или просто h. Представянето на копаенето се измерва в h/s (хашове в секунда).
  • 1 Kh/s = 1 000 h/s
  • 1 Mh/s = 1 000 Kh/s = 1 000 000 h/s
  • 1 Gh/s = 1 000 Mh/s = 1 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 h/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 Mh/s = 1 000 000 000 Kh/s = 1 000 000 000 000 h/s

Какво е решение? Моят GPU хашрейт.

Вашето GPU или ригът за копаене, изчислява хиляди, милиони хашове (решения) в секунда. Например, една графична карта Nvidia 1070 Ti има хашрейт 31 MH/s, според 2CryptoCalc калкулаторът за копачна рентабилност. Това означава, че изчислява 31 000 000 решения в секунда. С други думи, решава една хаш функция 31 милиони пъти в секунда.Едно решение е резултат, получен в следствие на един цикъл от работа на софтуера за копаене. Копачите разрешават хаш функцията, зададена от крипто алгоритъма, няколко пъти в секунда. Това е значението на едно решение на хаш функция, или така наречения хаш. Копаенето е игра на предположения. Копачите разрешават хаш функцията и търсят потенциално блок решение, докато не намерят правилното. След като бъде намерено, задачата се променя и копачите от елия свят, започват да търсят друго решение. Какво означава Копаене?

Какво е мрежови хашрейт? Как се изчислява?

Expanse мрежовият хашрейт отразява общото представяне на всички копачи в exp мрежата. Към момента, Expanse мрежовият хашрейт е 36.83 GH/s = 36 826 999 510 h/s.Мрежовият хашрейт се изчислява, използвайки текущата мрежова трудност, средното време за намиране на блок, зададено от крипто мрежата и/или действащото време за намиране на блок, спрямо последните блокове. Обяснение на Мрежова Трудност и Хашрейт.

Мрежова Трудност

МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ethereum640.76 TH/s8.78 P
Ethereum Classic23.42 TH/s316.91 T
Monero2.26 GH/s318.84 G
Bitcoin GOLD1.95 MS/s138.39 K
Cortex10.51 KGps3.3 K
Nervos57.79 PH/s901.59 P
Zcash4.43 GS/s33.74 M
Zencash2.17 GS/s44.09 M
Metaverse28.47 GH/s618.32 G
MimbleWimbleCoin672.00 Gps8.87 M
МонетаМрежен ХашрейтМрежова Трудност
Ravencoin6.79 TH/s97.99 K
Ergo31.24 TH/s4.71 P
Firo (Zcoin)17.96 GH/s1.18 K
Flux (ZelCash)213.99 KS/s3.15 K
Callisto67.04 GH/s890.95 G
Beam430.15 KS/s28.34 M
GRIN12.94 KGps276.42 M
Aeternity16.38 KGps73.93 K
Expanse36.83 GH/s789.57 G